Για ιδιώτες

Στην εταιρείας μας μετά από πολυετή εμπειρία και σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας, σας παρέχουμε την δυνατότητα να διαμορφώσετε και να επιλέξετε την προστασία που χρειάζεστε για εσάς, την οικογένεια σας και την διασφάλιση της περιουσίας σας.

1) Αναλύουμε τις ανάγκες σας. Ειδικευμένος σύμβουλος σας παρέχει πληροφορίες , σας καθοδηγεί προσδιορίζοντας τις οικογενειακές σας ανάγκες , υποχρεώσεις , κινδύνους ώστε να μπορέσετε να τους κατανοήσετε και να τους αντιμετωπίσετε.

2) Προεργασία των ασφαλιστικών προγραμμάτων με τα οποία θα αντιμετωπίσετε τις καταγεγραμμένες ανάγκες σας, σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες με ποιο τρόπο θα τις πληρώσετε καθώς και την πλήρη ανάλυση των δικαιωμάτων σας και των όρων των συμβολαίων.

3) Αναλαμβάνομε όλη την διαδικασία για την σωστή συμπλήρωση της αίτησης ,την διενέργεια του προασφαλιστικού ελέγχου, την παράδοση του συμβολαίου καθώς και όλη την διαδικασία για την ολοκλήρωση της ασφαλιστικής σύμβασης.

4) Βρισκόμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή με τακτικούς ελέγχους παρακολουθώντας τις ανάγκες σας την συγκεκριμένη χρονική στιγμή ,και μεριμνούμε για την διευθέτηση και επίλυση των προβλημάτων σας αν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος.Επικοινωνία

Επιβεβαιώστε ότι δεν είστε ρομπότ (bot), τσεκάροντας το κουτί που βρίσκεται στο πάνω πλαίσιο!

Βρείτε μας στο χάρτη