Συνταξιοδοτικά Επενδυτικά

H ζωή δεν σταματά στα χρόνια της συνταξιοδότησης

Τι πρέπει να γνωρίζω;
Ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση που δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο να εξασφαλίσει,μέσω συστηματικής προγραμματισμένης αποταμίευσης ισόβια εγγυημένη σύνταξη, η εφαπαξ.

Απευθύνεται σε όλους εσάς:
Που επιθυμείτε να δημιουργήσετε ένα επιπρόσθετο εισόδημα για τα χρόνια της συνταξιοδότησης, εξασφαλίζοντας σε εσάς και την οικογένειά σας το επίπεδο ζωής που επιθυμείτε.

Τι προσφέρει:

  • Ισόβιο εισόδημα (σύνταξη) στον ίδιο τον ασφαλισμένο το οποίο καθορίζεται με την έναρξη του συμβολαίου.
  • Εγγυημένη απόδοση το ύψος της οποίας καθορίζεται ανάλογα με την επιλογή του συνταξιοδοτικού προγράμματος.
  • Δυνατότητα επιπλέον αποδόσεων
  • Δυνατότητα έναρξης με χαμηλό ασφάλιστρο, δυνατότητα αναπροσαρμογής ασφαλίστρων και έκτακτες καταβολές.
  • Εξασφάλιση της οικογένειας και του ασφαλισμένου σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας.
  • Δυνατότητα εξαγοράς του συμβολαίου και δανειοδότησης.
  • Φορολογικές απαλλαγές, ανάλογα με την κλίμακα φορολόγησης.

Γιατί χρειάζομαι ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης:

  • Οι δημόσιοι φορείς αδυνατούν να προσφέρουν επαρκής σύνταξη.
  • Οι καταναλωτικές μας απαιτήσεις συνεχώς μεγαλώνουν, καθώς και οι οικονομικές μας ανάγκες.
  • Γιατί εσείς καθορίζετε το μέλλον σας.Επικοινωνία

Επιβεβαιώστε ότι δεν είστε ρομπότ (bot), τσεκάροντας το κουτί που βρίσκεται στο πάνω πλαίσιο!

Βρείτε μας στο χάρτη